Εγγραφή

Ηλεκτρονικές εγγραφές δεν γίνονται πλέον δεκτές. Εάν δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, μπορείτε να εγγραφείτε κατά την έναρξη του Συνεδρίου την Παρασκευή 1/4/2016, 14.00-15.30, καθώς και τις επόμενες ημέρες του Συνεδρίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Early Bird – Έως 30/11/15
Μέλη Ι.Ε.Θ.Σ./Ε.Ε.Θ.Σ. & Απόφοιτοι Ι.Ε.Θ.Σ. : 40 ευρώ
Επαγγελματίες & Μη μέλη Ι.Ε.Θ.Σ. : 60 ευρώ
Φοιτητές & Σπουδαστές Ε.Γ.Σ.Σ.: 25 ευρώ
Έγκαιρη Εγγραφή – Από 1/12/15 έως 16/3/16
Μέλη Ι.Ε.Θ.Σ./Ε.Ε.Θ.Σ. & Απόφοιτοι Ι.Ε.Θ.Σ. : 60 ευρώ
Επαγγελματίες & Μη μέλη Ι.Ε.Θ.Σ. : 70 ευρώ
Φοιτητές & Σπουδαστές Ε.Γ.Σ.Σ.: 30 ευρώ
Μη Έγκαιρη Εγγραφή – Από 17/3/16 έως και επί τόπου
Μέλη Ι.Ε.Θ.Σ./Ε.Ε.Θ.Σ. & Απόφοιτοι Ι.Ε.Θ.Σ. : 80 ευρώ
Επαγγελματίες & Μη μέλη Ι.Ε.Θ.Σ. : 80 ευρώ
Φοιτητές & Σπουδαστές Ε.Γ.Σ.Σ.: 35 ευρώ
  • Το παραπάνω κόστος ισχύει για τους συνέδρους που θα παρουσιάσουν εργασία, καθώς και για τους απλούς συμμετέχοντες (χωρίς εργασία).
  • Κάθε σύνεδρος δικαιούται να παρουσιάσει έως δύο εργασίες.
  • Για να γίνει δεκτή η παρουσίαση μίας εργασίας και να συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα και στο Βιβλίο Περιλήψεων είναι υποχρεωτική η πληρωμή της εγγραφής έως τις 16.03.2016, ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων.
Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Συνεδριακό υλικό (τσάντα, πρόγραμμα, πληροφοριακό υλικό)
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
• Διαλείμματα καφέ
• Βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης
Λογαριασμός για κατάθεση δικαιώματος συμμετοχής:
Τράπεζα:PIRAEUS BANK
Swift Code:PIRBGRAA
Iban:GR17 0172 7510 0057 5103 5594 179
Κάτοχος:IBIS EL GRECO S.A.
Αιτιολογία:CHILDCBT2016 + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων σας, ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα της εγγραφής σας.
Τέλη ακύρωσης:
Έως 20/12/2015: Επιστροφή 100%
Από 21/12/15-15/2/2016: Επιστροφή 50%
Από 16/2/2016: Επιστροφή 0%