Περιλήψεις

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 30/10/2015
Νέα Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 15/01/2016
Νέα ημερομηνία γνωστοποίησης αποδοχής περιλήψεων: μέχρι 15/02/2016
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν:
-Προφορικές Ανακοινώσεις
-Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters)
-Συμπόσια
-Εργαστήρια
Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει μέχρι 2 Προφορικές/Αναρτημένες Ανακοινώσεις με την ιδιότητα του πρώτου συγγραφέα.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Αγχώδεις Διαταραχές
• Διαταραχές της Διάθεσης
• Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα
• Διαταραχές Διαγωγής στην Εφηβεία
• Τραύμα
• Διαχείριση πόνου στην παιδική ηλικία
• Χρόνιες παθήσεις
• Εθισμός και εξαρτήσεις
• Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής και Παχυσαρκία
• Δυσκολίες στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
• Νοητική Υστέρηση
• Διάχυτες και Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Απώλεια
• Εκφοβισμός
• Προβλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας
Για ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή εργασιών:
Λεβέντη Μαρία – Ibis El Greco Α.Ε. – Γραφείο Διοργάνωσης Συνεδρίου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2810/301711, Fax: 2810/301689, 301683
Email: childCBT2016@ibiselgreco.gr