Γενικές πληροφορίες

Τίτλος Συνεδρίου:

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών-Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου:

1 – 3 Απριλίου 2016

Χορηγός Εντύπων:

Εκδόσεις «ΤΟΠΟΣ»

Χορηγοί:

Εκδόσεις «Ιπποκράτης-Ροτόντα»
Εκδόσεις «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
Εκδόσεις «ΓΛΑΥΚΗ»
Εκδόσεις «ΠΕΔΙΟ»
Εκδόσεις «ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις»

Σημαντικές ημερομηνίες:

Από 30 Οκτωβρίου 2015: Έναρξη υποβολής εργασιών
Έως 15 Ιανουαρίου 2016: Νέα λήξη υποβολής περιλήψεων
Έως 15 Φεβρουαρίου 2016: Ανακοίνωση αποδοχής ή απόρριψης περιλήψεων
Έως 16 Μαρτίου 2016: Έγκαιρη εγγραφή

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των εργασιών, συνεδριακό υλικό, εναρκτήρια τελετή και δεξίωση υποδοχής, διαλείμματα καφέ, βεβαίωση συμμετοχής

Είδη παρουσίασης:

Ελεύθερες ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις, συμπόσια, εργαστήρια

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:

www.childCBT2016.gr

Γραφείο Διοργάνωσης:

Ibis El Greco Α.Ε.
Τμήμα Διοργάνωσης Συνεδρίων
Μετεώρων 10, 71307, Ηράκλειο, Κρήτη
Λεβέντη Μαρία
E-mail: clinconf2016@ibiselgreco.gr
Τηλ. (0030) 2810.301711
Fax (0030) 2810.301689